הקרתגני מאת מרי דולן הוצאת עמיחי רומן היסטורי

הקרתגני מאת מרי דולן הוצאת עמיחי רומן היסטורי , תרגמה מאנגלית אביבה אגמון, 1959
HANNIBAL OF CARTHAGE BY MARY DOLAN קורותיו של חניבעל איש קרתגו שכמעט והביא להרס רומא ושינוי פניה של אירופה ואסיה הקטנה. 325 עמודים
חניבעל מקרתגו 247 לפנה"ס – 183 לפנה"סמצביא ומדינאי בן קרתגו. עמד בראש כוחות קרתגו במלחמה הפונית השנייה נגד רומא. פלש לאיטליה בראש צבא גדול והביס את הרומאים במספר קרבות גדולים. הובס בסופו של דבר על ידי המצביא הרומאי פובליוס סקיפיו אפריקנוס בקרב זאמה ליד עיר הולדתו. נחשב לאחד מגדולי המצביאים בהיסטוריה, בשורה אחת עם אלכסנדר הגדול ונפוליאון.
מרי דולן 1906-1997
הקרתגני מרי דולן חניבעל מקרתחדשת רומן היסטורי